ПАТ ПАТ

ПАТ

ВЕКСЕЛІ КОРПОРАТИВНИМ КЛІЄНТАМ

Авалювання податкових векселів (на сплату акцизу)

Даний продукт передбачає прийняття Банком зобов'язання оплатити державній податковій службі за місцем реєстрації Клієнта (векселедержателю) за Клієнта (векселедавця), що отримує з акцизного складу спирт етиловий неденатурований, призначений для переробки на горілку та лікеро-горілчані вироби, податковий вексель на суму акцизного збору, розрахованого за ставками для цієї продукції, у строк, зазначений у такому векселі.

Перевагою даного продукту є отримання відстрочки по сплаті акцизного збору при отриманні спирту етилового з акцизного складу для виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів. Укладання з Банком Генерального договору про авалювання податкових векселів на тривалий строк, в рамках якого авалювання кожного податкового векселя/партії векселів здійснюється без укладання додаткових договорів.

Вимоги до клієнта та обов`язкові умови:

1) до авалювання приймаються податкові векселі, що складені: - виключно на вексельному бланку, що продається Банком; - у грошовій одиниці України; - на суму акцизного збору при отриманні спирту етилового з акцизного складу для виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів, яка обчислюється виходячи з отримуваного обсягу спирту етилового та відповідно до ставки акцизного збору, встановленої законодавством України для цієї продукції;

2) до авалювання приймаються податкові векселі, що видані Клієнтом, який отримує спирт етиловий з акцизного складу для виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів та є платником акцизного збору;

3) наявність поточного рахунку Клієнта в Банку в національній валюті;

4) проведення Клієнтом за поточним рахунком в Банку розрахунків за отриманий з акцизного складу спирт етиловий та за реалізовану продукцію, для виробництва якої був отриманий спирт етиловий;

Обмеження по сумі Ліміт авалювання податкових векселів (максимальна сума зобов`язань Банку за одночасно авальованими векселями) одного Клієнта встановлюється Кредитним комітетом Банку та відображається в укладеному з Клієнтом Генеральному договорі авалювання податкових векселів. Максимальний ліміт авалювання податкових векселів одного Клієнта (загальна сума векселів, що можуть бути одночасно авальовані) – не більше 15 000 000 гривень

Вид забезпечення, розмір Всі види забезпечення, у розмірі, достатньому для покриття ризиків за даною операцію згідно встановлених у Банку вимог.

Плата за надання послуги: Розмір комісії за проведення розрахунків та перевірку документів за операцією з авалювання встановлюється індивідуально для кожного клієнта

АКТУАЛЬНО

ПАТ
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
та створена ним міжнародна платіжна система «AVERS №1» запрошують до співробітництва банки та небанківські фінансові організації

AVERS №1


 

ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"

Київ, вул.Дмитрівська, 69. Телефон (044) 569-65-15