ПАТ ПАТ
ПАТ

Пакет документів для відкриття депозитного рахунку.

1. Заява на відкриття поточного\депозитного рахунку
Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник.
Інформація про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, обов’язково зазначає в заяві, в рядку “Додаткова інформація”

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органах виконавчої влади або іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію
Свідоцтво засвідчується органом, який видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. (Від бюджетних установ цей документ не вимагається).

3. Копію зареєстрованого установчого документу (статуту / положення / засновницького договору / установчого акту)
Засвідчується нотаріально чи органом, який здійснив реєстрацію. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

4. Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Засвідчується нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку.

5. Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби
Засвідчується органом, що його видав, нотаріально або уповноваженим працівником банку.

6. Картка із зразками підписів і відбитком печатки
Картка містить підписи осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів та зразком відбитка печатки підприємства. Картка завіряється нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядковується.

7. Паспорта уповноважених осіб, вказаних в карточці із зразками підписів, і оригинали довідок, виданих державними податковими органами про присвоєння ідентифікаційних номеров вказаним фізичним особам (Оригінали документів подають в Банк особисто уповноважені особи.
Уповноважена особа Банка знімає ксерокопії з вказаних документів і завіряє їх. Крім того, копії завіряються власниками документів у присутності уповноваженого працівника Банка);


Юридичні особи, що використовують найману працю додатково подають

8. Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в органах Пенсійного фонду України
Засвідчується органом, що його видав, нотаріально або уповноваженим працівником банку.

9. Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків
Засвідчується нотаріально чи органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

10. Лист-повідомлення, встановленого зразка на фірмовому бланку з відміткою ФСС від нещасних випадків на виробництві
Засвідчується органом, що його видав. (у випадку відкриття депозитного рахунку).

АКТУАЛЬНО

ПАТ
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
та створена ним міжнародна платіжна система «AVERS №1» запрошують до співробітництва банки та небанківські фінансові організації

AVERS №1


 

ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"

Київ, вул.Дмитрівська, 69. Телефон (044) 569-65-15